საბერძნეთი

საბერძნეთის პროექტი:

პროექტის ფარგლები: ჭკვიანი ელექტრონული დაბალი ძაბვის მრიცხველები 2G(Phase-I) და 3G (Phase-II) საკომუნიკაციო მოდემებით.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2016.4-2021.5წწ
პროექტის აღწერა: პროექტი მოიცავს 2G(ფაზა-I) და 3G(ფაზა-II) საკომუნიკაციო მოდემებით ერთი და სამფაზიანი ჭკვიანი მრიცხველის წარმოებას და მიწოდებას საბერძნეთის კომუნალურ კომპანიაში - HEDNO.პროექტის დასრულების შემდეგ, დაახლოებით 100,000 ერთფაზიანი ჭკვიანი მრიცხველი და 140,000 სამფაზიანი ჭკვიანი მრიცხველი 3G კომუნიკაციის მოდემით იქნა მოწოდებული და წარმატებით დაინსტალირებული საბერძნეთის Smart Grid-ში.ყველა მრიცხველი ინტეგრირებულია მესამე მხარის ITF-EDV Froschl HES/MDMS-ში (გერმანული).

მომხმარებელთა ფოტოები: