მისია და ხედვა

კომპანიის ხედვა

Holley-ის ხედვაა გახდეს ერთ-ერთი გლობალური ლიდერიჭკვიანი ენერგიის მართვაგადაწყვეტის პროვაიდერები.

Holley კიდევ უფრო განვითარდება თავისი ძირითადი ბიზნეს სფეროს ფარგლებში, გააძლიერებს ძირითად კომპეტენციას, გააძლიერებს კომპანიის სტატუსს ინდუსტრიაში და მოუტანს დამაკმაყოფილებელ დაბრუნებას ინვესტიციებზე მის მფლობელებს.

გამუდმებით უზრუნველყოფს არსებული მომხმარებლისთვის დამაკმაყოფილებელ პროდუქტებსა და მომსახურებას, ჰოლი ფოკუსირებულია ახალი გლობალური სტრატეგიული მომხმარებლებისა და პარტნიორების განვითარებაზე და უზრუნველყოფს საკმარისი რესურსების მხარდაჭერას.ჩვენ გვსურს დაამყაროს გრძელვადიანი თანამშრომლობის ურთიერთობა ძვირფას მომხმარებელთან ყურადღებიანი მომსახურებითა და სანდო პროდუქტებით.

კომპანიის მისია

Ჩვენ ვიხდითყურადღებაჩვენი მოთხოვნებისა და პრობლემების შესაბამისადკლიენტებს.

IOT და ჭკვიანი ქსელის ტექნოლოგიის არქიტექტურის მიხედვით, Holley მომხმარებელს აძლევს გადაწყვეტილებებსა და მოწყობილობებს, რათა აქტიურად ჩაერთონ ენერგოეფექტურობის მართვაში და წაახალისონ განახლებული ენერგორესურსების მომხმარებელი.ტრადიციული აღრიცხვის ბაზარზე ჩვენ მუდმივად ვაწვდით საიმედო პროდუქტებს სეგმენტში.

Holley Group-ის მიერ ხელმოწერილი გაეროს გლობალური შეთანხმების მხარდაჭერით და განხორციელებით, ჩვენ ვიწყებთ და ვთანამშრომლობთ ჩვენს პარტნიორთან და მომწოდებლებთან და ერთად ვხდებით პასუხისმგებელი გლობალური ბიზნეს პარტნიორი.